WhitepaperWKR

De staatssecretaris van Financiën heeft op 23 maart 2018 het rapport ‘Evaluatie werking werkkostenregeling’ naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een reactie van het kabinet daarop.

Deze whitepaper gaat in op de belangrijkste punten die het kabinet ziet in de evaluatie, de reactie van het kabinet op deze punten en op het vervolgtraject.

Aan de orde komen:

Download nu de whitepaper