WhitepaperAVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): wie heeft er nog niet van gehoord? Hopelijk is menigeen al druk bezig met het treffen van voorbereidingen in aanloop naar 25 mei 2018. Dat is de datum waarop de AVG gaat gelden en deze Europese verordening onze Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Maar waar gaat deze nieuwe privacywet nu eigenlijk over? En in hoeverre is de AVG van belang voor u?

Download nu gratis de whitepaper AVG